ХААН АЛУУРЧИН ХРОНИК

Патрик Ротфуссын "Kingkiller Chronicle" лицензтэй үнэт эдлэл.
Патрик Ротфусс энэ шугамын Kingkiller үнэт эдлэл тус бүрийн загвар гаргах ажилд идэвхтэй оролцдог.

24 бүтээгдэхүүн

24 бүтээгдэхүүн