АШИГЛАГЧ | Бадали үнэт эдлэл

ГЭМДЭГЧ

Брэндон Сандерсоны Warbreaker-аас албан ёсоор лицензтэй үнэт эдлэл
Badali Jewelry Specialties, Inc-ийн дизайныг Брэндон Сандерсоны бичсэн Warbreaker романаас сэдэвлэн бүтээжээ. Warbreaker® ба Brandon Sanderson® нь Dragonsteel Entertainment ХХК-ийн бүртгэгдсэн худалдааны тэмдэгнүүд юм. 

13 бүтээгдэхүүн

13 бүтээгдэхүүн