CTHULHU - АЛТАН | Бадали үнэт эдлэл

CTHULHU - АЛТ

Орон тоо хязгаарлагдмал тул бидний үйлдвэрлэлийн хугацаа ердийнхөөс урт байж магадгүй юм. энд дарна уу Дэлгэрэнгүй мэдээллийг. ХАМТДАА БИД ХҮЧТЭЙ !!!
Бадали үнэт эдлэл HP Lovecraft-ийн Cthulhu-ийн дуудлагаас санаа авсан анхны загвар

18 бүтээгдэхүүн

18 бүтээгдэхүүн