Эр хүний ​​есөн бөгж

Шүүлтүүр
   "Тэнгэрийн доорх элф хаадад зориулсан гурван бөгж,
   Одой ноёдын хувьд чулуун танхимд долоо,
   Үхэх тавилантай мөнх бус хүмүүст зориулсан есөн,
   Түүний харанхуй сэнтий дэх Харанхуй Эзэнд зориулсан нэг . . ."

   9 бүтээгдэхүүн

   9 бүтээгдэхүүн